Dežurstva učitelja

u 1. obrazovnom razdoblju školske godine 2018./2019.

PONEDJELJAK

Anita Čemeljić-Karabaić,
Ljiljana Cuculić-Pavlić, Mira Klobučar

UTORAK

Iva Spiciarich,
Olivera Veršić, Davor Burlović

SRIJEDA

Đana Krnčević,
Katarina Žic Bužonja, Martina Bambić

ČETVRTAK

Mihaela Košić,
Renata Pavletić, Marija Iličić

PETAK

Jasenka Znaor,
Mateja Šustić, Denis Buljat

 

Print Friendly, PDF & Email