Stručne službe

PEDAGOG
Ivana Bonifačić, mag. paed.
Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak: 7.00 – 13.00
email:
pedagog@os-malinska-krk.skole.hr
tel: 📱 091 6031 392

PSIHOLOG
Matea Mrakovčić Kosić, mag. psih.
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8.00 – 14.00
email:
psiholog@os-malinska-krk.skole.hr
………………………………………..tel: 📱 091 6031 392

.
LOGOPED

uskoro

.

Print Friendly, PDF & Email