Katalog informacija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN, broj: 25/13, 85/15, 69/22) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Malinska – Dubašnica. Katalog sadrži informacije sa opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

OBRASCI:

IZVJEŠĆA:

Print Friendly, PDF & Email